продукт

относно
Чангсу

Xiamen Changsu Industrial Co., Ltd., създадена през 2009 г., е международен водещ производител и доставчик на BOPA филми, интегриращ продукти за научноизследователска и развойна дейност, интелигентно производство и маркетингова промоция.Функционалното фолио, като BOPA филма, се предоставя в различни области на големите потребителски индустрии, например храни, ежедневна употреба, фармацевтични електронни продукти и нови енергийни превозни средства и т.н.. Той е задоволил нуждите на обществото от различни продукти в препитанието на хората потребление по отношение на удобство, съхранение и използване, но също така гарантира здравето и безопасността на обществото на облекло, храна, жилища и транспорт по всестранен начин.

новини и информация